van Tussenbroek, Gabri. " 'Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 2009)