van Tussenbroek, Gabri. " 'Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654." Bulletin KNOB [Online], (2009): 19-31. Web. 6 aug. 2020