van Tussenbroek, G. 2009 feb 1. 'Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654. Bulletin KNOB. [Online] :