van Tussenbroek, G. (2009). 'Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654. Bulletin KNOB, , 19-31. doi:10.7480/knob.108.2009.1.152