van Thoor, Marie-Thérèse. " Kennis en visie: het vak van de architectuurhistoricus" Bulletin KNOB [Online], (1 augustus 2010)