van Regteren Altena, Flora. " Historische Behangsels: een teken aan de wand" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 2003)