van Herwaarden, G. (1998). 100 jaar Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; een beknopte beschrijving. Bulletin KNOB, , 145-180. doi:10.7480/knob.97.1998.5.411