van Hees, R., & Nijland, T. (2009). Beoordeling van de staat van conservering van een Midden-Neolithische vuursteenmijn in Valkenburg aan de Geul. Bulletin KNOB, , 165-172. doi:10.7480/knob.108.2009.5-6.163