van Haaften, C. 1990 dec 1. Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag 'Holland op zijn hoogst'): Historische structuuranalyse als deel van het ruimtelijk beleid. Bulletin KNOB. [Online] :