van Groningen, Catharina L., EN Heijkoop, Frieda. " Vollenhoven. Het ontstaan van een lusthof op de Utrechtse Heuvelrug in de eerste helft van de negentiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 april 2007)