den Hartog, Elizabeth. " Provincie-gotiek of vroeg-gotiek? Een herwaardering van het Bergportaal van de St.-Servaaskerk te Maastricht naar aanleiding van de restauratie van 1992" Bulletin KNOB [Online], (1 december 1994)