de Vries, Dirk Jan. " Een timmerman zal tot zijn proeve maken…" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 2009)