de Roon, Dik. " Gedragen door water. Drijvende kelders in Amsterdam en omstreken" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 2007)