Taverne, Ed. " De incomplete stad. Voorstel voor de monumentenzorg in de jaren negentig" Bulletin KNOB [Online], (1 april 1991)