Rutte, Reinout. " Middeleeuwse nieuwe steden in Nederland. Aanzet tot een onderzoek naar oorsprong, verspreiding en betekenis" Bulletin KNOB [Online], (1 december 1996)