Rutte, R. 1996 dec 1. Middeleeuwse nieuwe steden in Nederland. Aanzet tot een onderzoek naar oorsprong, verspreiding en betekenis. Bulletin KNOB. [Online] :