Rutte, R. (1996). Middeleeuwse nieuwe steden in Nederland. Aanzet tot een onderzoek naar oorsprong, verspreiding en betekenis. Bulletin KNOB, , 189-202. doi:10.7480/knob.95.1996.6.442