Röell, Eva. " ‘Altoos met ijver geteekent en bewaart’. Architectuurtekeningen van Matthias Soiron (1748-1834) als historische bron" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 2005)