Peene, Pieter Jan. " Het Hof van Sint Jan te Utrecht: over het dichten van een gat" Bulletin KNOB [Online], (1 april 2009)