Pantus, W.-J.. " Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug.
 Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw
'De Vereeniging' te Nijmegen" Bulletin KNOB [Online], (1 april 2002)