Pantus, W. 2002 apr 1. Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug.
 Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw
'De Vereeniging' te Nijmegen. Bulletin KNOB. [Online] :