Nipius, J. 2011 aug 1. Het dak van Dordrecht Een veertiende-eeuws kapgedeelte met leidekking, gevonden ten zuiden van Dordrecht. Bulletin KNOB. [Online] :