Nipius, J. (2011). Het dak van Dordrecht Een veertiende-eeuws kapgedeelte met leidekking, gevonden ten zuiden van Dordrecht. Bulletin KNOB, , 129-132. doi:10.7480/knob.110.2011.3/4.83