Niemeijer, Frits. " Bescherming van stads- en dorpsgezichten. Van beeld naar inhoud" Bulletin KNOB [Online], (1 maart 2012)