Niemeijer, F. 2012 mrt 1. Bescherming van stads- en dorpsgezichten. Van beeld naar inhoud. Bulletin KNOB. [Online] :