Niemeijer, F. (2012). Bescherming van stads- en dorpsgezichten. Van beeld naar inhoud. Bulletin KNOB, , 26-34. doi:10.7480/knob.111.2012.2.99