Mulder, D. (2012). Op Stadspeil in de polder: Wijk F in de Amsterdamse stadsuitbreiding. Over het ontstaan en de ontwikkeling van een buurtje in de Pijp. Bulletin KNOB, , 99-110. doi:10.7480/knob.111.2012.2.95