Mol, Hans, EN Post, Jan. " De Epposteen van Rinsumageest" Bulletin KNOB [Online], (1 augustus 2004)