Michels, J. 1991 aug 1. De idee-fixe van 'oude' luister: het Vijf Kerken Restauratieplan voltooid. Bulletin KNOB. [Online] :