Meischke, Ruud. " Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser" Bulletin KNOB [Online], (1 december 2000)