Meischke, R. 2000 dec 1. Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Bulletin KNOB. [Online] :