Meischke, R. (2000). Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Bulletin KNOB, , 213-225. doi:10.7480/knob.99.2000.6.387