Meischke, Ruud, EN Zantkuijl, Henk J.. " De Delftse stadsbrand van 1536 en de verbreiding van booggevels" Bulletin KNOB [Online], (1 juni 2007)