Meischke, R., & Zantkuijl, H. 2007 jun 1. De Delftse stadsbrand van 1536 en de verbreiding van booggevels. Bulletin KNOB. [Online] :