Hoebink, Dorus. " Closereading van 'Een monument vol verhalen'" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 2011)