Hoebink, D. 2011 okt 1. Closereading van 'Een monument vol verhalen'. Bulletin KNOB. [Online] :