Hefting, O. 2002 okt 1. Fort Oranje boven. Inventarisatie van historische en
 archeologische informatie met betrekking tot
 Fort Oranje in 'Hollantsch Brasil'. Bulletin KNOB. [Online] :