Halbertsma, M. 2011 okt 1. De Laurenskerk. Een monument vol verhalen. Bulletin KNOB. [Online] :