Elsing, T. (1989). Cultureel Erfgoed en Ontwikkelingssamenwerking. Documentatie, conservering en restauratie van monumenten in Afrika. Bulletin KNOB, , 2-4. doi:10.7480/knob.88.1989.3.596