Dukers, Birgit. " Maastrichtse vakwerkbouw - resten van een houten verleden" Bulletin KNOB [Online], (3 december 2004)