Dijkstra, Tjeerd. " Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag 'Holland op zijn hoogst'): Op de hoogte langs het IJ" Bulletin KNOB [Online], (1 december 1990)