Dijkstra, T. 1990 dec 1. Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag 'Holland op zijn hoogst'): Op de hoogte langs het IJ. Bulletin KNOB. [Online] :