Cordfunke, E.H.P., van der Borg, K., EN Maat, G.J.R.. " De skeletten uit het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek" Bulletin KNOB [Online], (1 februari 1998)