Cordfunke, E., van der Borg, K., & Maat, G. (1998). De skeletten uit het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek. Bulletin KNOB, , 1-14. doi:10.7480/knob.97.1998.1.398