Coppée, Carry. " Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw" Bulletin KNOB [Online], (1 oktober 2006)