Coppée, C. (2006). Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw. Bulletin KNOB, , 172-192. doi:10.7480/knob.105.2006.5.227