Bosman, L. (1996). De oratie van M.D. Ozinga (1948), het ontstaan van de gotiek en het probleem van stijlperioden. Bulletin KNOB, , 1-11. doi:10.7480/knob.95.1996.1.418