Baalman, Dirk. " Bij de sloop van de graansilo Korthals Altes in Amsterdam" Bulletin KNOB [Online], (1 april 1989)