Rutte, Reinout, EN Vannieuwenhuyze, Bram. " Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting" Bulletin KNOB [Online], (1 september 2014)