Rutte, Reinout, & Bram Vannieuwenhuyze. " Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting." Bulletin KNOB [Online], (2014): 113-131. Web. 20 jul. 2019